Alles over copyright van Flap

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flap.nl is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Flap.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Wilt u data of andere informatie gebruiken, neem dan eerst contact op met Flap.nl